Sognet

Øster Skerninge

This is title of the Slideshow addon!
This is title of the Slideshow addon!
This is title of the Slideshow addon!
This is title of the Slideshow addon!
This is title of the Slideshow addon!
This is title of the Slideshow addon!

Det begyndte med bogen
"Øster Skerninge Sogns Historie"

Nu bliver den fulgt op med hjemmesiden østerskerninge.dk, der er etableret ved hjælp af overskuddet fra bogsalget. Bogen, der blev til i et samarbejde mellem Lokalhistorisk Forening, Øster Skerninge Kirke og Øster Skerninge Beboerforening, kan stadig købes ved at kontakte østerskerninge.dk. Velkommen på østerskerninge.dk. Og god fornøjelse med læsningen.
Google drive

Image

Sognets knudepunkter

De naturlige samlingssteder for sognets beboere

Ballen Havn

Ballen Havn

Ballen Havn blev anlagt i 1976 af Erland Hansen. Det er en lystbådehavn, som er blevet udvidet flere gange. Tidligere var der jollehavn i åudløbet. Ballen Havn er en forening. Det samme er Ballen Bådelaug, der blev stiftet i 1947. Har du noget at fortælle om havnen, så kontakt østerskerninge.dk.
Øster Skerninge Forsamlingshus

Øster Skerninge Forsamlingshus

Forsamlingshus er et af landets ældste.
Den 25 juni 1883 mødtes 22 mænd fra Øster Skerninge og dannede ”Selskabet for opførelse af en forsamlingsbygning i Øster Skerninge.”Der blev valgt en bestyrelse, og vedtaget et sæt love.

Øster Skerninge Kirke

Øster Skerninge Kirke

Øster Skerninge Kirke er en smuk hvidkalket kirke, der er opført i Middelalderen. Den gennemgik en omfattende renovering i 2002.

Der hvor det hele startede

Øster Skerninge er nævnt første gang i 1372 i Formen Skerninge, men byen er formentlig anlagt omkring overgangen mellem vikingetid og middelalder.
Sognets anden by, Ballen, blev udparcelleret som en bebyggelse ud til kysten i 1500 – tallet.
Stednavne inddeles i flere grupper efter deres endelser, og ældst af alle er landsbyer med endelsen – ing(e), som menes at gå helt tilbage  til de allerførste århundreder efter Kristi fødsel.
Uro og fremmede stammeres krigeriske hærgen fortrængte dengang de mennesker, som hidtil havde boet på landet og opdyrket jorden, og fik dem til at søge sammen i mindre landsbysamfund, hvorved – ing(e) byerne, bl.a. Skerninge, opstod.
Image
Bronzealdergravhøj

Kender du dem på billederne?
Hvad fortæller billederne?

Hjælp os med at finde historierne bag disse billeder.  Har du kendskab til nogle af disse personer eller områder, er du meget velkommen til at kontakte os.

Sidens Skribenter

Stor tak til alles input og specielt til de ildsjæle, som arbejdet for indhold og redigering
Kaj Lykke Jørgensen
Kaj Lykke JørgensenSkribent og medstifter
Knud Erik Jensen
Knud Erik JensenSkribent og medstifter
Birthe Lykke Jørgensen
Birthe Lykke JørgensenSkribent og medstifter
Ove Skov Larsen
Ove Skov LarsenSkribent og medstifter
Carmen Lund Nielsen
Carmen Lund NielsenSkribent og medstifter